Chordates aktier är godkända för handel på NGM Nordic MTF med första dag för handel den 8 mars

Som en del av Chordates utveckling har styrelsen för Bolaget ansökt och fått godkännande om att ta upp Bolagets aktier till handel på NGM. Listningen kommer att stärka Bolagets aktieägarbas och möjliggöra tillgång till kapital från kapitalmarknaden.

Läs listningsmemorandumet

Erbjudande fulltecknades - preliminär första dag för handel på NGM Nordic MTF blir den 8 mars 2017

Chordate har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför listningen på NGM Nordic MTF erbjuda 1 052 632 aktier i Bolaget till ett pris om 19 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 20,0 MSEK. Innan Erbjudandet hade Bolaget ett aktiekapital om 642 166,50 SEK, fördelat på 2 568 666 aktier. Efter Erbjudandet uppgår Bolagets aktiekapital till 905 324,50 SEK, fördelat på 3 621 298 aktier. Anmälningsperioden i Erbjudandet löpte från och med den 1 februari 2017 till och med den 15 februari 2017. I samband med Erbjudandet tillfördes bolaget cirka 300 nya aktieägare.

Preliminär första dag för handel på NGM Nordic MTF blir den 8 mars 2017, under kortnamnet CMH MTF.

Läs hela pressreleasen

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations