Chordates utser PO-MEDICA till nordisk distributör

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Chordate har träffat avtal med
P. Olander Medica AB ("PO-MEDICA") om distribution av Chordates produkter i Norden. Avtalet innebär att PO-MEDICA från 2020-01-01 kommer att marknadsföra och sälja Bolagets produkter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. PO-MEDICA har etablerade försäljningsresurser i hela Norden inom bl.a. Neuro- och Öron-Näsa-Halskirurgi. Chordate genomför förändringen främst för att förbereda lanseringen av Bolagets behandling för migrän till både offentliga och privata vårdgivare. Lanseringen förväntas ske under år 2020 förutsatt önskat utfall i den pågående kliniska studien av kronisk migränbehandling. Tidigare distributörsavtal på dessa marknader är samtidigt uppsagda.

"Som vi tidigare har kommunicerat så är Norden en av våra fokusmarknader, vi har sedan en tid sökt en sammanhållen lösning för att kunna hantera detta marknadsområde som en helhet. Vi ser skalfördelar i att kunna samla försäljningskompetensen och marknadsinsatserna hos en partner. Vi är övertygade om att detta blir starkare eftersom de nordiska marknaderna var för sig annars utgör relativt små volymer. Det är ett krävande uppdrag att introducera ny medicinteknik oavsett marknad, och det blir extra utmanande när marknadsvolymen är i mindre skala, men på det här sättet kan vi få samordningseffekter. PO-MEDICA är ett framgångsrikt företag med omsättning omkring 80MSEK och god vinstgenerering, med uttalad entreprenörsanda, och vi ser mycket fram emot att tillsammans göra det här partnerskapet lyckosamt", säger Anders Weilandt, VD på Chordate.

"Vi har ett grundmurat förtroende hos våra nordiska kunder efter att vi succesivt har byggt upp en distribution av framgångsrika produkter. Vi har parallellt med det även etablerat en stadigt växande utbildningsverksamhet riktat mot olika typer av kirurgteam som kommer till vårt labb för utbildning och samträning. Med bas i det förtroendet ser vi nu mycket spännande möjligheter med Chordates behandlingsmetod för både migrän och nästäppa. Vi är väl rustade att anta utmaningen att introducera K.O.S-teknologin på de nordiska marknaderna - och ser fram emot att få komma igång efter nyår", Säger Per Olander, VD på PO-Medica.

Kista, 3 december 2019.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Weilandt, VD
anders.weilandt@chordate.com
Telefon: 0733-87 42 77

Information: Denna information är sådan information som Chordate Medical Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2019 kl 13:30 CET.

Om Chordate
Chordate Medical Holding AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som under drygt tio år har utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod genom nervstimulering för kronisk nästäppa. Chordate genomför nu en studie för att även inkludera indikationen kronisk migrän. Bolaget säljer sitt produktsystem inklusive behandlingar via egen säljorganisation samt via distributörer till kliniker och sjukhus, som i sin tur behandlar patienterna. Läs mer på www.chordate.com. Mangold Fondkommission AB, tel.nr. +46 8 5030 1550, är bolagets likviditetsgarant på NGM Nordic MTF.

Filer för nedladdning
2020-02-05
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, slutfört en riktad nyemission till befintliga samt nya aktieägare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

2020-01-31
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (Publ) ("Chordate" eller "Bolaget") har med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till sju nya samt två befintliga aktieägare, efter genomförd sondering med möjliga investerare. Motivet till den riktade nyemission är att bredda basen av större aktieägare samtidigt som Chordate är i likviditetsbehov för att kunna fullfölja bolagets expansionsstrategi, mot främst migränbehandling.

2019-11-21
Regulatorisk

Chordate Medica Holding AB (Publ.) meddelar att det europeiska patentverket har utfärdat ett beslut om att de avser bevilja Chordates patentansökan EP20080759711 från 2008. Patentansökan rör den grundteknik som bolagets behandlingsteknik Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) baseras på. Motsvarande patent är sedan tidigare beviljade i ett antal länder utanför EU, däribland USA.

2019-11-20
Regulatorisk

Den 18 november 2019 avslutades teckningstiden i Chordate Medical Holding AB:s (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 5,1 MSEK vilket motsvarar en teckning om 100 %.

2019-11-12
Regulatorisk

Styrelsen för Chordate Medical Holding AB (publ), org.nr 556962-6319 ("Chordate" eller "Bolaget") har tidigare beslutat om företrädesemission ("Företrädesemissionen") av aktier och teckningsoptioner i form av "Units" om cirka 5,1 MSEK. Parallellt med detta har styrelsen tidigare beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission upp till 7 MSEK till identiska villkor som i Företrädesemission.

2019-11-11
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019.

Sammanfattning av kvartalet juli - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 395 106 SEK (51 313)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -5 216 438 SEK (-4 340 234)
  • Resultat efter finansiella poster var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
  • Resultat efter skatt var -6 425 111 SEK (-6 354 688)
  • Resultat per aktie var -0,28 SEK (-0,44)

Sammanfattning av perioden jan - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 852 527 SEK (873 911)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14 790 161 SEK (-16 279 066)
  • Resultat efter finansiella poster var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
  • Resultat efter skatt var -18 789 520 SEK (-19 778 711)
  • Resultat per aktie var -0,70 SEK (-3,12)
2019-11-08
Regulatorisk

Chordate Medical Holding AB (publ) ("Chordate" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets italienska distributör Vedise Hospital S.p.A. ("Vedise") har signerat ett utökat distributörsavtal med Chordate. Avtalstillägget innebär att Vedise utökar sitt geografiska försäljningsområde från tidigare enbart Italien, till att nu även inkludera Schweiz, Österrike, Kroatien och Slovenien, där Vedise redan har andra affärsaktiviteter idag.

2019-10-28
Regulatorisk

Idag den 28 oktober 2019 Chordate Medical ("Chordate" eller "Bolaget") inleds tidigare aviserad företrädesemission.

1
2
...
10
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations