oktober 28 2019
Företrädesemission
Teckningstiden inleds.
november 11 2019
Delårsrapport Q3 2019
november 12 2019
Företrädesemission
Sista dag för teckning.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations