Årsstämma 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 26 april 2018, klockan 16.00 i aulan på bottenvåningen på Norgegatan 2 i Kista (i anslutning till Bolagets lokaler på samma adress).

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations