Enligt bolagsordningen ska Chordates aktiekapital uppgå till lägst 2 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK och antalet aktier uppgå till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.

Chordate har ett aktiekapital om 8 849 643 SEK fördelat på 35 398 572 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,25 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Det investerade kapitalet har använts till investeringar i patent, produktutveckling samt till genomförande av kliniska studier. Kapitalet har även använts till drift av verksamheten.

Aktiekapitalets utveckling för Chordate Medical Holding AB

 

 

 

Antal

Antal

SEK

SEK

Tidpunkt

Händelse

Ökning aktier

Aktier totalt

Ökning aktiekapital

Aktiekapital totalt

Feb 2014

Bolaget bildas

136 110

136 110

68 055,00 kr

68 055,00 kr

Mar 2014

Apportemission

136 110

272 220

68 055,00 kr

136 110,00 kr

Apr 2014

Kvittningsemission

19 067

291 287

9 533,50 kr

145 643,50 kr

Jun 2014

Nyemission

18 449

309 736

9 224,50 kr

154 868,00 kr

Nov 2014

Kvittningsemission

370 504

680 240

185 252,00 kr

340 120,00 kr

Nov 2014

Fondemission

15 625

695 865

7 812,50 kr

347 932,50 kr

Dec 2014

Nyemission

228 275

924 140

114 137,50 kr

462 070,00 kr

Jun 2015

Nyemission

57 133

981 273

28 566,50 kr

490 636,50 kr

Dec 2015

Nyemission

201 496

1 182 769

100 748,00 kr

591 384,50 kr

Dec 2016

Kvittningsemission

101 564

1 284 333

50 782,00 kr

642 166,50 kr

Dec 2016

Uppdelning av aktier

1 284 333

2 568 666

0,00 kr

642 166,50 kr

Mars 2017

Nyemission

1 052 632

3 621 298

263 158,00 kr

905 324,50 kr

Juli 2018

Riktad kvittningsemission

1 538 460

5 159 758

384 615,00 kr

1 289 939,50 kr

Juli 2018

Företrädesemission

9 982 385

15 142 143

2 495 596,25 kr

3 785 535,75 kr

Feb 2019

Riktad emission

5 190 000

20 332 143

1 297 500,00 kr

5 083 035,75 kr

Juni 2019

Företrädesemission

4 066 429

24 398 572

1 016 607,25 kr

6 099 643,00 kr

Juli 2019

Riktad kvittningsemission

1 000 000

25 398 572

250 000,00 kr

6 349 643,00 kr

Sep 2019

Riktad emission

10 000 000

35 398 572

2 500 000,00 kr

8 849 643,00 kr

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations