Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2019-09-30

Aktieägare

Antal aktier

Andel av kapital och röster %

Gert Purkert inkl bolag (Tiven GmbH)

4 759 798

13,4%

Henrik Rammer

3 669 798

10,4%

HAWOC Investment AB

3 000 000

8,5%

Tommy Hedberg

2 958 897

8,4%

Lars Ingvarsson inkl bolag (Sifonen & Klittersand)

2 455 785

6,9%

VE DI SE

2 137 320

6,0%

Magnum Invest AB

1 850 000

5,2%

Victoria Gutenbrant

1 809 200

5,1%

Fredrik Sjödin inkl Bolag (Tramontane Invest)

1 616 712

4,6%

Vilhelm Sundström

1 180 152

3,3%

Övriga aktieägare

9 960 910

28,1%

Totalt

35 398 572

100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations