Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2019-06-30

Ägare Antal aktier Andel av kapital
och röster
Gert Purkert inklusive bolag (Tiven GmbH) 3 659 798 15,0%
Henrik Rammer 3 169 798 13,0%
Tommy Hedberg 2 458 897 10,1%

Lars Ingvarsson inkl bolag (Sifonen & Klittersand)

2 155 785

8,8%
Victoria Gutenbrant 1 509 200 6,2%

Fredrik Sjödin

1 316 712 5,4%

Magnum Invest AB

1 250 000 5,1%

Vilhelm Sundström

1 180 152

4,8%

Barclays Plc Monaco

1 000 000

4,1%

Lars Österberg

602 764

2,5%
Övriga

6 095 466

25,0%
Totalt

24 398 572

100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations