Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2018-03-31

Ägare Antal aktier Andel av kapital
Henrik Rammer 564 076 15,6%
Gert Purkert inklusive bolag (Tiven GmbH) 531 706 14,7%
Fropit Invest AB 312 796 8,6%
Fredrik Sjödin inklusive bolag 269 321 7,4%
Vilhelm Sundström 245 865 6,8%
Victoria Gutenbrant 239 800 6,6%
Tommy Hedberg 220 427 6,1%
AB Macromus (Jan-Erik Juto) 201 310 5,6%
Undatus AB (Fredrik Juto) 170 060 4,7%
Mangold Fondkommission AB 108 916 3,0%
Övriga 757 021 20,9%
Totalt 3 621 298 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations