Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2018-12-31

Ägare Antal aktier Andel av kapital
och röster
Henrik Rammer 3 169 798 20,9%
Gert Purkert inklusive bolag (Tiven GmbH) 2 659 798 17,6%
Tommy Hedberg 1 210 945 8,0%
Victoria Gutenbrant 1 009 200 6,7%
Vilhelm Sundström 983 460 6,5%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 598 178 4,0%
Fredrik Sjödin 595 095 3,9%
Lars Österberg 502 304 3,3%
Fropit Invest AB 312 796 2,1%
Danica Pension AB 254 083 1,7%
Övriga 3 846 486 25,4%
Totalt 15 142 143 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations