Aktieägarförteckning Chordate Medical Holding AB per 2019-03-31

Ägare Antal aktier Andel av kapital
och röster
Gert Purkert inklusive bolag (Tiven GmbH) 3 659 798 18,0%
Henrik Rammer 3 169 798 15,6%

Lars Ingvarsson inkl bolag (Sifonen & Klittersand)

1 690 000

8,3%
Victoria Gutenbrant 1 509 200 7,4%

Tommy Hedberg

1 210 945

5,9%

Barclays Plc Monaco

1 000 000 4,9%

Vilhelm Sundström

983 460

4,8%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

756 578

3,7%

Fredrik Sjödin

595 095

2,9%

Lars Österberg

502 304

2,5%
Övriga

5 294 965

26,0%
Totalt

20 332 143

100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations