Välkommen till Chordate!

Vi är ett svenskt medicintekniskt utvecklingsföretag listat på NGM:MTF.

Vår vision är att utveckla neuromodulation genom en unik mekanisk vibrationsteknik, för att hjälpa människor med migrän och nästäppa. 

Olika former av neuromodulation avsedda för att ersätta eller stödja läkemedelsbehandling växer starkt inom en rad medicinska terapiområden.

Vårt mål är att vara en viktig bidragare till den spännande utvecklingen.

Våra investerare ser potentialen i teknik som kan hjälpa kroppen till självläkning och korrektion av neurologiska obalanser. Våra två första behandlingsindikationer – migrän och nästäppa – är typiska exempel på den beskrivningen.

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner i form av units, oktober - november 2019

Nyemissionen i korthet:  

  • Teckningskurs 1,00 krona per unit. Varje unit innehåller 1 ny aktie och 1 vederlagsfri teckningsoption av serie 2019/2020 (TO5).
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Sju (7) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningsperioden pågår 28 oktober - 12 november 2019.
  • Handel med uniträtter pågår 28 oktober - 8 november 2019.
  • Handel med betald tecknad unit (”BTU”)  pågår från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. 
  • Nyemissionen uppgår till 5,1 miljoner kronor.
  • Värdering cirka 35 miljoner kronor pre-money.

Dokument för nedladdning:

Memorandum

Memorandum (English)

Teaser

Villkor för teckningsoptioner

Anmälningssedel

Teckna online

Intervju med Chordate Medicals VD Anders Weilandt

  
2019-10-28
februari 28 2020
Bokslutskommuniké 2019
mars 27 2020
Årsredovisning 2019

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor relations